سطل زباله پلاستیکی شهری 1100 لیتری
سطل زباله پلاستیکی شهری 1100 لیتری با قابلیت تخلیه مکانیزه دارای چهار چرخ متحرک و مقام جهت جا به جای راحت مخزن با حجم بالای آشغال مورد استفاده در مجتمع های مسکونی ، معابر شهری ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. اصول طراحی و تولید سطل آشغال پلاستیکی شهری 1100 لیتری به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط
سطل زباله پلاستیکی شهرداری 1100 لیتری
سطل زباله پلاستیکی شهرداری 1100 لیتری با قابلیت تخلیه مکانیزه دارای چهار چرخ متحرک و مقام جهت جا به جای راحت مخزن با حجم بالای آشغال مورد استفاده در مجتمع های مسکونی ، معابر شهری ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. اصول طراحی و تولید سطل آشغال پلاستیکی شهرداری 1100 لیتری به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط
سطل زباله خیابانی گالوانیزه 1100 لیتری
سطل آشغال خیابانی گالوانیزه 1100 لیتری با ورق گالوانیزه گرم  و ضخامت 2 میلی متر با استفاده از جوش سرتاسری CO2 جهت آب بندی کامل قابل تولید مخزن به صورت مکعب و محدب با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله قابل استفاده در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و بسیاری از مصارف دیگر اصول طراحی و تولید سطل زباله
سطل زباله شهری گالوانیزه 1100 لیتری
سطل آشغال شهری گالوانیزه 1100 لیتری با ورق گالوانیزه گرم  و ضخامت 2 میلی متر با استفاده از جوش سرتاسری CO2 جهت آب بندی کامل قابل تولید مخزن به صورت مکعب و محدب با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله قابل استفاده در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و بسیاری از مصارف دیگر اصول طراحی و تولید سطل زباله
سطل زباله فلزی خیابانی 1100 لیتری
سطل آشغال فلزی خیابانی 1100 لیتری با ورق گالوانیزه گرم  و ضخامت 2 میلی متر با استفاده از جوش سرتاسری CO2 جهت آب بندی کامل قابل تولید مخزن به صورت مکعب و محدب با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله قابل استفاده در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و بسیاری از مصارف دیگر اصول طراحی و تولید سطل زباله
سطل زباله فلزی شهری 1100 لیتری
سطل آشغال فلزی شهری 1100 لیتری با ورق گالوانیزه گرم  و ضخامت 2 میلی متر با استفاده از جوش سرتاسری CO2 جهت آب بندی کامل قابل تولید مخزن به صورت مکعب و محدب با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله قابل استفاده در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و بسیاری از مصارف دیگر اصول طراحی و تولید سطل زباله فلزی شهری
سطل زباله بزرگ صنعتی 360 لیتری
فروش سطل آشغال بزرگ صنعتی 360 لیتری با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با قابلیت استفاده مخزن زباله در مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی با بهترین قیمت در همت صنعت . اصول طراحی سطل آشغال بزرگ صنعتی 360 لیتری به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط زندگی با بیشترین سرعت و بهترین حالت توسط مخزن
مخزن زباله بزرگ پلاستیکی 360 لیتری
فروش سطل آشغال بزرگ پلاستیکی 360 لیتری با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با قابلیت استفاده مخزن زباله در مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی با بهترین قیمت . اصول طراحی سطل آشغال بزرگ پلاستیکی 360 لیتری به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط زندگی با بیشترین سرعت و بهترین حالت توسط مخزن صورت گیرد .
سطل زباله پایه فلزی 50 لیتری
سطل آشغال پایه فلزی 50 لیتری با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با حجم ۵۰ لیتر قابلیت استفاده مخزن زباله در  مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. اصول طراحی و تولید سطل آشغال پایه فلزی 50 لیتری به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط زندگی و کاری با بیشترین سرعت و بهترین حالت توسط مخزن
سطل زباله درب بادبزنی 70 لیتری
سطل آشغال درب بادبزنی 70 لیتری با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با قابلیت استفاده مخزن زباله در  مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی و مراکز تفریحی و…. تولید شده است که بدون چرخ و ثابت بوده و جنس این مخزن از مواد پلی اتیلن سنگین می باشد که در عین سادگی از استحکام بالایی نیز برخوردار می باشد . سطل زباله درب بادبزنی 70 لیتری یکی از پر فروش ترین محصولات شرکت همت
تولید سطل زباله گالوانیزه 660 لیتری
سطل آشغال 660 لیتری گالوانیزه با ورق گالوانیزه گرم  و ضخامت 2 میلی متر با استفاده از جوش سرتاسری CO2 جهت آب بندی کامل قابل تولید مخزن به صورت مکعب و محدب با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله قابل استفاده در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و بسیاری از مصارف دیگر اصول طراحی و تولید سطل زباله 660
کارخانه تولید سطل زباله گالوانیزه شهری
کارخانه همت صنعت تولید کننده سطل آشغال گالوانیزه شهری 1100 لیتری با ورق گالوانیزه گرم  با استفاده از جوش سرتاسری CO2 جهت آب بندی کامل قابل تولید به صورت مکعب و محدب و همچنین قابلیت استفاده مخزن در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و …… جهت جمع آوری و جا به جای حجم بالای زباله تولید گردیده
سطل زباله بزرگ مکانیزه فلزی
سطل آشغال بزرگ مکانیزه فلزی 1100 لیتری تولید شده از  ورق گالوانیزه گرم  در دو مدل مکعب و  محدب با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله مخزن قابل استفاده در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و بسیاری از مصارف دیگر . اصول طراحی و تولید سطل آشغال بزرگ مکانیزه فلزی 1100 لیتری به گونه ای است که عملیات جمع
سطل زباله بزرگ شهری گالوانیزه
سطل آشغال بزرگ شهری گالوانیزه 1100 لیتری تولید شده از  ورق گالوانیزه گرم  در دو مدل مکعب و  محدب با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله مخزن قابل استفاده در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و بسیاری از مصارف دیگر . اصول طراحی و تولید سطل آشغال بزرگ شهری گالوانیزه 1100 لیتری به گونه ای است که عملیات جمع
تولید کننده سطل زباله گالوانیزه شهری
تولید کننده سطل زباله گالوانیزه شهری شرکت همت صنعت تولید کننده سطل آشغال 1100 لیتری گالوانیزه شهری با ورق گالوانیزه گرم  با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله و  قابل تولید به صورت مکعب و محدب با  قابلیت استفاده مخزن در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و …… اصول طراحی و تولید سطل آشغال 1100 لیتری گالوانیزه شهری در
سطل زباله پدالدار 20 لیتری
سطل آشغال پدالدار 20 لیتری با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با حجم ۲۰ لیتر قابلیت استفاده مخزن زباله در  مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. اصول طراحی و تولید سطل آشغال پدالدار 20 لیتریر به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط زندگی و کاری با بیشترین سرعت و بهترین حالت توسط مخزن صورت گیرد
سطل زباله پدالدار 40 لیتری
سطل آشغال پدالدار 40 لیتری با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با حجم ۴۰ لیتر قابلیت استفاده مخزن زباله در  مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. اصول طراحی و تولید سطل آشغال پدالدار 40 لیتریر به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط زندگی و کاری با بیشترین سرعت و بهترین حالت توسط مخزن صورت گیرد
سطل زباله پدالدار 80 لیتری
سطل آشغال پدالدار 80 لیتری با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با حجم ۸۰ لیتر قابلیت استفاده مخزن زباله در  مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. اصول طراحی و تولید سطل آشغال پدالدار 80 لیتری به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط زندگی و کاری با بیشترین سرعت و بهترین حالت توسط مخزن صورت گیرد
سطل زباله پدالدار 240 لیتری
سطل آشغال پدالدار 240 لیتری با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با حجم ۲۴۰ لیتر قابلیت استفاده مخزن زباله در  مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. اصول طراحی و تولید سطل آشغال پدالدار 240 لیتریر به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط زندگی و کاری با بیشترین سرعت و بهترین حالت توسط مخزن صورت گیرد
سطل زباله پدالدار 120 لیتری
سطل آشغال پدالدار 120 لیتری با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با حجم ۱۲۰ لیتر قابلیت استفاده مخزن زباله در  مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. اصول طراحی و تولید سطل آشغال پدالدار 120 لیتریر به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط زندگی و کاری با بیشترین سرعت و بهترین حالت توسط مخزن صورت گیرد
سطل زباله پدالدار 100 لیتری
سطل آشغال پدالدار 100 لیتری با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با حجم ۱۰۰ لیتر قابلیت استفاده مخزن زباله در  مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. اصول طراحی و تولید سطل آشغال پدالدار 100 لیتریر به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط زندگی و کاری با بیشترین سرعت و بهترین حالت توسط مخزن صورت گیرد
سطل زباله پدالدار 60 لیتری
سطل آشغال پدالدار 60 لیتری با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با حجم ۶۰ لیتر قابلیت استفاده مخزن زباله در  مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. اصول طراحی و تولید سطل آشغال پدالدار 60 لیتریر به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط زندگی و کاری با بیشترین سرعت و بهترین حالت توسط مخزن صورت گیرد
تولید کننده سطل زباله پارکی فلزی
شرکت همت صنعت تولید کننده سطل آشغال 1100 لیتری پارکی فلزی با ورق گالوانیزه گرم  با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله و  قابل تولید به صورت مکعب و محدب با  قابلیت استفاده مخزن در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و …… اصول طراحی و تولید سطل آشغال 1100 لیتری پارکی فلزی در کارخانه همت صنعت به گونه ای
تولید کننده سطل پسماند زباله شهری
کارخانه همت صنعت تولید کننده سطل آشغال 1100 لیتری پسماند شهری با ورق گالوانیزه گرم  با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله و  قابل تولید به صورت مکعب و محدب با  قابلیت استفاده مخزن در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و …… اصول طراحی و تولید سطل آشغال 1100 لیتری پسماند شهری در کارخانه همت صنعت به گونه ای
سطل زباله پلاستیکی چرخدار 240 لیتری
سطل آشغال پلاستیکی چرخدار 240 لیتری با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با قابلیت استفاده مخزن در  مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. تولید شده است که دارای دو چرخ  متحرک جهت حمل سریع و راحت حجم بالای زباله می باشد . اصول طراحی سطل آشغال پلاستیکی چرخدار 240 لیتری به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج
سطل زباله پلاستیکی بزرگ چرخدار
سطل آشغال پلاستیکی بزرگ چرخدار 240 لیتری با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با قابلیت استفاده مخزن در  مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. تولید شده است که دارای دو چرخ  متحرک جهت حمل سریع و راحت حجم بالای زباله می باشد . اصول طراحی سطل آشغال پلاستیکی بزرگ چرخدار 240 لیتری به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن
سطل زباله 180 لیتری پدال دار
سطل آشغال 180 لیتری پدال دار با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با قابلیت استفاده مخزن زباله در مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. اصول طراحی سطل آشغال 180 لیتری پدال دار به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط زندگی و کاری با بیشترین سرعت و بهترین حالت توسط مخزن صورت گیرد . سطل زباله
سطل زباله 220 لیتری پدال دار
سطل آشغال 220 لیتری پدال دار با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با قابلیت استفاده مخزن زباله در مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. اصول طراحی سطل آشغال 220 لیتری پدال دار به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط زندگی و کاری با بیشترین سرعت و بهترین حالت توسط مخزن صورت گیرد . سطل زباله
سطل زباله صنعتی 1100 لیتری
سطل آشغال 1100 لیتری صنعتی با ورق گالوانیزه گرم  و ضخامت 2 میلی متر با استفاده از جوش سرتاسری CO2 جهت آب بندی کامل قابل تولید مخزن به صورت مکعب و محدب با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله قابل استفاده در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و بسیاری از مصارف دیگر اصول طراحی و تولید سطل زباله 1100
سطل زباله صنعتی 660 لیتری
سطل آشغال 660 لیتری صنعتی با ورق گالوانیزه گرم  و ضخامت 2 میلی متر با استفاده از جوش سرتاسری CO2 جهت آب بندی کامل قابل تولید مخزن به صورت مکعب و محدب با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله قابل استفاده در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و بسیاری از مصارف دیگر اصول طراحی و تولید سطل زباله 660
گاری-حمل-زباله-660-لیتری
گاری حمل زباله 600 لیتری با ورق گالوانیزه گرم  و ضخامت 2 میلی متر با استفاده از جوش سرتاسری CO2 جهت آب بندی کامل قابل تولید به صورت مکعب و محدب با قابلیت چا به جای حجم بالای آشغال قابل استفاده در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و بسیاری از مصارف دیگر اصول طراحی و تولید گاری
سطل زباله سبلان
سطل آشغال 1100 لیتری سبلان دارای چهار چرخ متحرک و مقام جهت جا به جای راحت مخزن  با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله مورد استفاده در معابر شهری ، مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی ، شهرداری ها ، دهیاری ها  و….. اصول طراحی و تولید سطل آشغال 1100 لیتری سبلان به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از
سطل زباله صنعتی پدال دار
سطل آشغال صنعتی 240 لیتری پدال دار با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با قابلیت استفاده مخزن در مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. با قابلیت جمع آوری و جا به جای حمل بالای زباله . اصول طراحی سطل زباله صنتعی 240 لیتری پدال دار به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط زندگی و کاری
سطل زباله پلاستیکی 40 لیتری پدالدار
سطل زباله پلاستیکی 40 لیتری پدالدار با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا تولید شده از مواد پلی اتیلن در رنگهای متنوع و زیبا با قابلیت استفاده در منازل ، مراکز درمانی ، مراکز آمورزش ، مراکز اداری با بهترین کیفیت و ارزان ترین قیمت در همت صنعت سطل زباله پلاستیکی 40 لیتری پدالدار پلی اتیلن یکی از پر فروش ترین محصولات شرکت همت صنعت می باشد . امروزه با توجه به حجم بالای زباله های
سطل زباله پلاستیکی 20 لیتری پدالدار
سطل زباله پلاستیکی 20 لیتری پدالدار با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا تولید شده از مواد پلی اتیلن در رنگهای متنوع و زیبا با قابلیت استفاده در منازل ، مراکز درمانی ، مراکز آمورزش ، مراکز اداری با بهترین کیفیت و ارزان ترین قیمت در همت صنعت سطل زباله پلاستیکی 20 لیتری پدالدار پلی اتیلن یکی از پر فروش ترین محصولات شرکت همت صنعت می باشد . امروزه با توجه به حجم بالای زباله های
سطل زباله پلاستیکی 12 لیتری پدالدار
سطل زباله پلاستیکی 12 لیتری پدالدار با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا تولید شده از مواد پلی اتیلن در رنگهای متنوع و زیبا با قابلیت استفاده در منازل ، مراکز درمانی ، مراکز آمورزش ، مراکز اداری با بهترین کیفیت و ارزان ترین قیمت در همت صنعت سطل زباله پلاستیکی 12 لیتری پدالدار پلی اتیلن یکی از پر فروش ترین محصولات شرکت همت صنعت می باشد . امروزه با توجه به حجم بالای زباله های
سطل زباله مکانیزه شهری
سطل زباله 660 لیتری مکانیزه شهری با ورق گالوانیزه گرم  و ضخامت 2 میلی متر با استفاده از جوش سرتاسری CO2 جهت آب بندی کامل قابل تولید به صورت مکعب و محدب و همچنین قابلیت ساخت درب تخت و قوس دار با  ضخامت 1 میلی متر قابل استفاده در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و بسیاری از
سطل زباله بزرگ شهرداری چهار چرخ
فروش انواع سطل زباله و سطل آشغال بزرگ گالوانیزه و پلی اتیلن چهار چرخ با  قابلیت استفاده مخزن در معابر شهری ، مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی ، شهرداری ها ، دهیاری ها و…. اصول تولید و  طراحی سطل زباله بزرگ شهرداری چهار چرخ به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط شهری با بیشترین سرعت
سطل زباله بزرگ گالوانیزه چهار چرخ
فروش انواع سطل زباله و سطل آشغال بزرگ گالوانیزه چهار چرخ با  قابلیت استفاده مخزن در معابر شهری ، مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی ، شهرداری ها ، دهیاری ها و…. اصول تولید و  طراحی سطل زباله بزرگ گالوانیزه چهار چرخ به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط شهری با بیشترین سرعت و بهترین حالت
سطل زباله بزرگ فلزی چهار چرخ
سطل زباله بزرگ فلزی چهار چرخ 1100 لیتری با ورق گالوانیزه گرم  و ضخامت 1/5 میلی متر با استفاده از جوش سرتاسری CO2 جهت آب بندی کامل قابل تولید به صورت مکعب و محدب و همچنین قابلیت ساخت مخزن درب تخت و قوس دار با  ضخامت 1 میلی متر قابلیت استفاده در معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و بسیاری
سطل زباله بزرگ پلاستیکی چهار چرخ
سطل آشغال بزرگ پلاستیکی چهار چرخ 1100 لیتری با قابلیت تخلیه مکانیزه و دارای چهار چرخ متحرک و مقام جهت جا به جای راحت مخزن مورد استفاده در ( مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. جهت حمل بالای زباله تولید شده است . اصول طراحی و تولید سطل زباله بزرگ پلاستیکی چهار چرخ 1100 لیتری به گونه ای است که عملیات جمع آوری آشغال
تولید کننده سطل زباله فلزی مکانیزه
کارخانه همت صنعت تولید کننده سطل آشغال 770 لیتری مکانیزه فلزی با ورق گالوانیزه گرم  با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله و  قابل تولید به صورت مکعب و محدب با  قابلیت استفاده مخزن در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و …… اصول طراحی و تولید سطل آشغال 1100 لیتری فلزی مکانیزه در کارخانه همت صنعت به گونه ای
تولید کننده سطل زباله شهری فلزی
کارخانه همت صنعت تولید کننده سطل آشغال 1100 لیتری شهری فلزی با ورق گالوانیزه گرم  با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله و  قابل تولید به صورت مکعب و محدب با  قابلیت استفاده مخزن در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و …… اصول طراحی و تولید سطل آشغال 1100 لیتری شهری فلزی در کارخانه همت صنعت به گونه ای
سطل زباله 660 لیتری سبلان پلاستیک
سطل آشغال 660 لیتری سبلان دارای چهار چرخ متحرک و مقام جهت جا به جای راحت مخزن با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله مورد استفاده در معابر شهری ، مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی ، شهرداری ها ، دهیاری ها  و….. اصول طراحی و تولید سطل آشغال 660 لیتری پلی اتیلن سبلان به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به
سطل زباله 1100 لیتری سبلان پلاستیک
سطل آشغال 1100 لیتری سبلان دارای چهار چرخ متحرک و مقام جهت جا به جای راحت مخزن  با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله مورد استفاده در معابر شهری ، مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی ، شهرداری ها ، دهیاری ها  و….. اصول طراحی و تولید سطل آشغال 1100 لیتری سبلان به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از
سطل زباله مکانیزه 1100 لیتری سبلان
سطل آشغال 1100 لیتری سبلان دارای چهار چرخ متحرک و مقام جهت جا به جای راحت مخزن با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله مورد استفاده در معابر شهری ، مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی ، شهرداری ها ، دهیاری ها  و….. اصول طراحی سطل زباله مکانیزه 1100 لیتری سبلان به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط
قیمت انواع سطل های زباله بیمارستانی
فروش انواع سطل های زباله و سطل آشغال بیمارستانی پلی اتیلن در مدلهای پدال دار ، چرخدار ، چرخدار پدال دار و چهارچرخ مکانیزه با  قابلیت استفاده مخزن در بخش های مختلف بیمارستان با بهترین کیفیت و قیمت اصول طراحی و تولید انواع سطل آشغال مکانیزه به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط بیمارستانی با بیشترین سرعت و بهترین حالت توسط مخزن صورت گیرد . قیمت
فروش انواع سطل های زباله بیمارستانی
فروش انواع سطل های زباله و سطل آشغال بیمارستانی پلی اتیلن در مدلهای پدال دار ، چرخدار ، چرخدار پدال دار و چهارچرخ مکانیزه با  قابلیت استفاده مخزن در بخش های مختلف بیمارستان با بهترین کیفیت و قیمت اصول فروش و  طراحی انواع سطل آشغال مکانیزه به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط بیمارستانی با بیشترین سرعت و بهترین حالت توسط مخزن صورت گیرد . فروش
خرید انواع سطل های زباله اداری
فروش انواع سطل های زباله و سطل آشغال اداری پلی اتیلن در مدلهای پدال دار ، چرخدار ، چرخدار پدال دار و چهارچرخ مکانیزه با  قابلیت استفاده مخزن در بخش های مختلف بیمارستان با بهترین کیفیت و قیمت در خرید از همت صنعت اصول طراحی و تولید انواع سطل آشغال مکانیزه به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط اداری با بیشترین سرعت و بهترین حالت توسط
قیمت انواع سطل های زباله اداری
فروش انواع سطل های زباله و سطل آشغال اداری پلی اتیلن در مدلهای پدال دار ، چرخدار ، چرخدار پدال دار و چهارچرخ مکانیزه با  قابلیت استفاده مخزن در بخش های مختلف بیمارستان با بهترین کیفیت و قیمت در خرید از همت صنعت اصول طراحی و تولید انواع سطل آشغال مکانیزه به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط اداری با بیشترین سرعت و بهترین حالت توسط
فروش انواع سطل های زباله اداری
فروش انواع سطل های زباله و سطل آشغال اداری پلی اتیلن در مدلهای پدال دار ، چرخدار ، چرخدار پدال دار و چهارچرخ مکانیزه با  قابلیت استفاده مخزن در بخش های مختلف بیمارستان با بهترین کیفیت و قیمت در خرید از همت صنعت اصول طراحی و تولید انواع سطل آشغال مکانیزه به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط اداری با بیشترین سرعت و بهترین حالت توسط
خرید انواع سطل زباله چهار چرخ
خرید انواع سطل زباله چهار چرخ پلی اتیلن با قابلیت تخلیه مکانیزه و انواع سطل آشغال و مخزن زباله قابل  استفاده در ( مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. با مناسب ترین قیمت اصول طراحی چهار چرخ مکانیزه به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط شهری با بیشترین سرعت و بهترین حالت صورت گیرد .
قیمت انواع سطل زباله چهار چرخ
فروش انواع سطل زباله چهار چرخ پلی اتیلن با قابلیت تخلیه مکانیزه و انواع سطل آشغال و مخزن زباله قابل  استفاده در ( مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. با مناسب ترین قیمت اصول طراحی چهار چرخ مکانیزه به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط شهری با بیشترین سرعت و بهترین حالت صورت گیرد .
فروش انواع سطل زباله چهار چرخ
فروش انواع سطل زباله چهار چرخ پلی اتیلن با قابلیت تخلیه مکانیزه و انواع سطل آشغال و مخزن زباله قابل  استفاده در ( مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و….) اصول طراحی چهار چرخ مکانیزه به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط شهری با بیشترین سرعت و بهترین حالت صورت گیرد . فروش انواع مخزن زباله
سطل زباله هتلی 1100 لیتری
سطل زباله هتلی 1100 لیتری با قابلیت تخلیه مکانیزه دارای چهار چرخ متحرک و مقام جهت جا به جای راحت مخزن با حجم بالای آشغال مورد استفاده در مجتمع های مسکونی ، معابر شهری ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. اصول طراحی سطل زباله هتلی 1100 لیتری به گونه ای است که مخزن عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط شهری با بیشترین
سطل زباله مدرسه 60 لیتری پدالی
سطل زباله مدرسه ای 60 لیتری پدالی با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با قابلیت استفاده مخزن در ( مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و….) تولید شده است که دارای دو چرخ و متحرک بوده و جنس این مخزن از مواد پلی اتیلن سنگین می باشد . که در عین زیبایی از استحکام بالایی نیز برخوردار می باشد. این محصول در رنگ های متنوع
سطل پسماند زباله 240 لیتری پدالی
سطل پسماند زباله 240 لیتری پدالی با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با قابلیت استفاده مخزن در مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و….) تولید شده است که دارای دو چرخ و متحرک جهت حمل و جا به جای حجم بالای آشغال . اصول طراحی مخزن پسماند زباله 240 لیتری پدالی به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج
سطل تفکیک زباله 100 لیتری پدالی
سطل تفکیک زباله 100 لیتری پدالی با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با قابلیت استفاده مخزن در ( مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و….) تولید شده است که دارای دو چرخ و متحرک بوده و جنس این مخزن از مواد پلی اتیلن سنگین می باشد . که در عین زیبایی از استحکام بالایی نیز برخوردار می باشد. این محصول در رنگ های متنوع قابل
سطل زباله فلزی شهرداری 1100 لیتری
سطل آشغال فلزی شهرداری 1100 لیتری تولید شده از  ورق گالوانیزه گرم  در دو مدل مکعب و  محدب با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله مخزن قابل استفاده در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و بسیاری از مصارف دیگر . اصول طراحی و تولید سطل آشغال فلزی شهرداری 1100 لیتری به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله
سطل زباله پلاستیکی چرخدار 100 لیتری
سطل زباله پلاستیکی چرخدار 100 لیتری با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با قابلیت استفاده مخزن در مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. تولید شده است که دارای دو چرخ و متحرک جهت حمل و جا به جایی حجم بالای آشغال بسیار کاربردی می باشد . اصول طراحی سطل زباله پلاستیکی چرخدار 100 لیتری به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و
سطل زباله پایه دار 50 لیتری
سطل آشغال پایه دار 50 لیتری با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با قابلیت استفاده مخزن برای زباله های خشک مجتمع های مسکونی ، ادارات ، مدارس و بیمارستانها ، پارکها ، فضاهای سبز شهری و…. تولید شده است . اصول طراحی سطل آشغال پایه دار 50 لیتری به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط زندگی و کاری با بیشترین سرعت و بهترین حالت صورت گیرد
سطل زباله دو چرخ 240 لیتری
سطل زباله دو چرخ 240 لیتری چرخ دار دارای دو چرخ لاستیکی متحرک و مقاوم از مواد abs جهت حمل و جا به جای راحت حجم بالای آشغال در مجتمع های مسکونی توسط سرایدار این مخزن را بسیار کاربردی و ضروری نموده است . اصول طراحی و تولید مخزن زباله دو چرخ 240 لیتری پلاستیکی به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط زندگی با بیشترین سرعت
تولید سطل زباله 240 لیتری گالوانیزه
سطل زباله 240 لیتری گالوانیزه تولید شده با ورق گالوانیزه گرم  و ضخامت 1.5 میلی متر با استفاده از جوش سرتاسری CO2 جهت آب بندی کامل و دارای درب تخت با  ضخامت 1 میلی متر قابل استفاده در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و بسیاری از مصارف دیگر اصول طراحی و تولید مخزن زباله 240 لیتری گالوانیزه
کارخانه تولید سطل زباله 660 لیتری
کارخانه همت صنعت تولید کننده سطل آشغال 660 لیتری با ورق گالوانیزه گرم  با استفاده از جوش سرتاسری CO2 جهت آب بندی کامل قابل تولید به صورت مکعب و محدب و همچنین قابلیت استفاده مخزن در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و …… جهت جمع آوری و جا به جای حجم بالای زباله تولید گردیده است اصول
کارخانه تولید سطل زباله 770 لیتری
کارخانه همت صنعت تولید کننده سطل آشغال 770 لیتری با ورق گالوانیزه گرم  با استفاده از جوش سرتاسری CO2 جهت آب بندی کامل قابل تولید به صورت مکعب و محدب و همچنین قابلیت استفاده مخزن در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و …… جهت جمع آوری و جا به جای حجم بالای زباله تولید گردیده است اصول
کارخانه تولید سطل زباله 1100 لیتری
کارخانه همت صنعت تولید کننده سطل آشغال 1100 لیتری با ورق گالوانیزه گرم  با استفاده از جوش سرتاسری CO2 جهت آب بندی کامل قابل تولید به صورت مکعب و محدب و همچنین قابلیت استفاده مخزن در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و …… جهت جمع آوری و جا به جای حجم بالای زباله تولید گردیده است اصول
سطل-زباله-چرخدار-پدالدار-120-لیتری
سطل زباله چرخدار پدالدار 120 لیتری با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با قابلیت استفاده مخزن در ( مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و….) تولید شده است که دارای دو چرخ و متحرک بوده و جنس این مخزن از مواد پلی اتیلن سنگین می باشد . که در عین زیبایی از استحکام بالایی نیز برخوردار می باشد. این محصول در رنگ های متنوع قابل
سطل-زباله-دو-چرخ-100-لیتری
سطل زباله دو چرخ 100 لیتری با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با قابلیت استفاده مخزن در ( مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و….) تولید شده است که دارای دو چرخ و متحرک بوده و جنس این مخزن از مواد پلی اتیلن سنگین می باشد . که در عین زیبایی از استحکام بالایی نیز برخوردار می باشد. این محصول در رنگ های متنوع قابل
سطل زباله 240 لیتری
سطل آشغال آپارتمانی 120 لیتری پدالی با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با حجم ۸۰ لیتر قابلیت استفاده مخزن زباله در  مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. اصول طراحی و تولید سطل آشغال آپارتمانی 120 لیتری پدالی به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط زندگی و کاری با بیشترین سرعت و بهترین حالت توسط مخزن
سطل زباله آپارتمانی کوچک 20 لیتری
سطل زباله آپارتمانی کوچک 20 لیتری با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با قابلیت استفاده مخزن در (منازل ، ادارات ، مدارس و بیمارستانها و….) تولید شده است که بدون چرخ و ثابت بوده و جنس این مخزن از مواد پلی اتیلن سنگین است که در عین سادگی از استحکام بالایی نیز برخوردار می باشد. این محصول در رنگ های متنوع و زیبا قابل تولید می باشد . اصول طراحی مخزن زباله آپارتمانی کوچک 20
سطل-زباله-کوچک-12-لیتری-پدالی
سطل زباله کوچک 12 لیتری پدالی با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با قابلیت استفاده مخزن در  ( منازل ، ادارات ، مدارس و بیمارستانها و….) تولید شده است که بدون چرخ و ثابت بوده و جنس این مخزن از پلی اتیلن خالص است که در عین سادگی از استحکام بالایی نیز برخوردار می باشد. و این محصول در رنگ های متنوع و زیبا قابل تولید می باشد . سطل زباله کوچک 12 لیتری پدالی
سطل زباله رستورانی 120 لیتری
سطل زباله رستورانی 120 لیتری پدال دار با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با قابلیت استفاده مخزن در ( رستورانها ، فست فود ها ، کافی شاپ ها ، مراکز درمانی بهداشتی و….) تولید شده است که دارای دو چرخ و متحرک بوده و جنس این مخزن از مواد پلی اتیلن سنگین می باشد . که در عین زیبایی از استحکام بالایی جهت حمل آشغال برخوردار می باشد. این محصول در رنگ های متنوع قابل
سطل زباله مجتمع مسکونی 240 لیتری
سطل زباله 240 لیتری چرخ دار دارای دو چرخ لاستیکی متحرک و مقاوم از مواد abs جهت حمل و جا به جای راحت حجم بالای آشغال در مجتمع های مسکونی توسط سرایدار این مخزن را بسیار کاربردی و ضروری نموده است . اصول طراحی مخزن زباله 240 لیتری به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از مجتمع های مسکونی با بیشترین سرعت و بهترین حالت صورت گیرد .
سطل-زباله-ساختمانی-240-لیتری
سطل زباله ساختمانی 240 لیتری چرخ دار دارای دو چرخ لاستیکی متحرک و مقاوم از مواد abs جهت حمل و جا به جای راحت حجم بالای آشغال در مجتمع های مسکونی توسط سرایدار این مخزن را بسیار کاربردی و ضروری نموده است . اصول طراحی و تولید مخزن زباله ساختمانی 240 لیتری پلاستیکی به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط زندگی با بیشترین سرعت و بهترین
سطل زباله شوتینگ 660 لیتری
سطل زباله شوتینگ 660 لیتری  پلی اتیلن دارای چهار چرخ متحرک و مقام جهت جا به جای راحت مخزن با ظرفیت بالای آشغال مورد استفاده در ( مجتمع های مسکونی ، معابر شهری ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. اصول طراحی مخزن زباله شوتینگ 660 لیتری به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط مسکونی با بیشترین سرعت و
سطل زباله شوتینگ 1100 لیتری
سطل زباله شوتینگ 1100 لیتری پلی اتیلن دارای چهار چرخ متحرک و مقام جهت جا به جای راحت مخزن با ظرفیت بالای آشغال مورد استفاده در ( مجتمع های مسکونی ، معابر شهری ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. اصول طراحی و تولید مخزن زباله شوتینگ 1100 لیتری مکانیزه به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط مسکونی با
سطل زباله مکانیزه 1100 لیتری
سطل زباله مکانیزه 1100 لیتری پلی اتیلن دارای چهار چرخ متحرک و مقام جهت جا به جای راحت مخزن با حجم بالای آشغال مورد استفاده در ( مجتمع های مسکونی ، معابر شهری ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. اصول طراحی مخزن زباله مکانیزه 1100 لیتری به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط شهری با بیشترین سرعت و
سطل زباله خیابانی 1100 لیتری
سطل زباله خیابانی 1100 لیتری با قابلیت تخلیه مکانیزه دارای چهار چرخ متحرک و مقام جهت جا به جای راحت مخزن با حجم بالای آشغال مورد استفاده در مجتمع های مسکونی ، معابر شهری ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. اصول طراحی سطل زباله خیابانی 1100 لیتری به گونه ای است که مخزن عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط شهری با بیشترین
سطل زباله شهری 1100 لیتری
سطل زباله شهری 1100 لیتری با قابلیت تخلیه مکانیزه دارای چهار چرخ متحرک و مقام جهت جا به جای راحت مخزن با حجم بالای آشغال مورد استفاده در مجتمع های مسکونی ، معابر شهری ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. اصول طراحی سطل زباله شهری 1100 لیتری به گونه ای است که مخزن عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط شهری با بیشترین
سطل-زباله-فلزی-1100-لیتری
سطل آشغال فلزی 1100 لیتری تولید شده از  ورق گالوانیزه گرم  در دو مدل مکعب و  محدب با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله مخزن قابل استفاده در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و بسیاری از مصارف دیگر . اصول طراحی و تولید سطل آشغال فلزی 1100 لیتری به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال
سطل زباله فلزی 770 لیتری
سطل زباله فلزی 770 لیتری تولید شده با ورق گالوانیزه گرم  و ضخامت 1.5 میلی متر با استفاده از جوش سرتاسری CO2 جهت آب بندی کامل قابل تولید به صورت مکعب و محدب و همچنین قابلیت ساخت درب تخت و قوس دار با  ضخامت 1 میلی متر قابل استفاده در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و بسیاری
سطل-زباله-فلزی-660-لیتری
سطل زباله فلزی 660 لیتری تولید شده با ورق گالوانیزه گرم  و ضخامت 1.5 میلی متر با استفاده از جوش سرتاسری CO2 جهت آب بندی کامل قابل تولید به صورت مکعب و محدب و همچنین قابلیت ساخت درب تخت و قوس دار با  ضخامت 1 میلی متر قابل استفاده در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و بسیاری
سطل-زباله-پلاستیکی-1100-لیتری
سطل زباله پلاستیکی 1100 لیتری با قابلیت تخلیه مکانیزه و دارای چهار چرخ متحرک و مقام جهت جا به جای راحت مخزن مورد استفاده در ( مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و….) تولید شده است . اصول طراحی سطل زباله پلی اتیلن 1100 لیتری به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط شهری با بیشترین سرعت
سطل-زباله-پلاستیکی-660-لیتری
سطل زباله پلاستیکی 660 لیتری با قابلیت تخلیه مکانیزه و دارای چهار چرخ متحرک و مقام جهت جا به جای راحت مخزن با پیشرفت سیستم های جمع آوری زباله در شهرها استفاده از این سطل های زباله چهارچرخ مکانیزه در سطح شهرها و مجتمع های مسکونی ، تجاری ، بیمارستان ها و مجتمع های صنعتی و کارخانجات به یک رویه معمول تبدیل شده است و این سطل های زباله مکانیزه دارای استاندارد جهانی میباشد. اصول
تولید-سطل-زباله-660-لیتری-فلزی
  سطل آشغال 660 لیتری فلزی با ورق گالوانیزه گرم  و ضخامت 2 میلی متر با استفاده از جوش سرتاسری CO2 جهت آب بندی کامل قابل تولید مخزن به صورت مکعب و محدب با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله قابل استفاده در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و بسیاری از مصارف دیگر اصول طراحی و تولید سطل زباله
سطل زباله شهرداری 660 لیتری
  سطل زباله شهرداری 660 لیتری با ورق گالوانیزه گرم  و ضخامت 1/5 میلی متر با استفاده از جوش سرتاسری CO2 جهت آب بندی کامل قابل تولید به صورت مکعب و محدب و همچنین قابلیت ساخت درب تخت و قوس دار با  ضخامت 1 میلی متر قابل استفاده در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و بسیاری از
سطل زباله شهرداری 770 لیتری
سطل زباله شهرداری 770 لیتری با ورق گالوانیزه گرم  و ضخامت 1/5 میلی متر با استفاده از جوش سرتاسری CO2 جهت آب بندی کامل قابل تولید به صورت مکعب و محدب و همچنین قابلیت ساخت درب تخت و قوس دار با  ضخامت 1 میلی متر قابل استفاده در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و بسیاری از مصارف
سطل زباله شهرداری 1100 لیتری
سطل آشغال شهرداری 1100 لیتری تولید شده از  ورق گالوانیزه گرم  در دو مدل مکعب و  محدب با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله مخزن قابل استفاده در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و بسیاری از مصارف دیگر . اصول طراحی و تولید سطل آشغال شهرداری 1100 لیتری به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال
سطل زباله قوس دار 1100 لیتری
سطل زباله قوس دار 1100 لیتری با ورق گالوانیزه گرم  با استفاده از جوش سرتاسری CO2 جهت آب بندی کامل قابل تولید با ورق 1/5 و 2 میل و هم به صورت ترکیبی و درب قوس دار با  ضخامت 1 میلی متر قابل استفاده در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و بسیاری از مصارف دیگر اصول طراحی
سطل زباله قوس دار 770 لیتری
سطل زباله قوس دار 770 لیتری با ورق گالوانیزه گرم و ضخامت 1/5 میلی متر با استفاده از جوش سرتاسری CO2 جهت آب بندی کامل قابل تولید با ورق 1/5 و 2 میل و هم به صورت ترکیبی و درب قوس دار با  ضخامت 1 میلی متر قابل استفاده در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی  و بسیاری
سطل زباله بزرگ پلاستیکی 660 لیتری
  سطل زباله بزرگ پلاستیکی 660 لیتری با قابلیت تخلیه مکانیزه آشغال دارای چهار چرخ متحرک و مقام جهت جا به جای راحت مخزن مورد استفاده در ( مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و….) تولید شده است . اصول طراحی سطل زباله بزرگ پلاستیکی 660 لیتری به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط شهری با
سطل زباله بزرگ پلاستیکی 770 لیتری
سطل زباله بزرگ پلاستیکی 770 لیتری با قابلیت تخلیه مکانیزه و دارای چهار چرخ متحرک و مقام جهت جا به جای راحت مخزن مورد استفاده در ( مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و….) تولید شده است . اصول طراحی سطل زباله بزرگ پلاستیکی 770 لیتری به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط شهری با بیشترین
سطل-زباله-بزرگ-پلاستیکی-1100-لیتری
سطل آشغال بزرگ پلاستیکی 1100 لیتری با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله و دارای چهار چرخ متحرک و مقام جهت جا به جای راحت مخزن مورد استفاده در  مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی ، معابر شهری و بسیاری از مصارف دیگر . اصول طراحی سطل زباله بزرگ پلاستیکی 1100 لیتری به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از
تولید سطل زباله 660 لیتری
سطل آشغال 660 لیتری با ورق گالوانیزه گرم  ضخامت 2  میلی متر با استفاده از جوش سرتاسری CO2 جهت آب بندی کامل مخزن جهت خروج شیرابه زباله  قابل تولید به صورت مکعب و محدب و همچنین قابلیت تولید با درب تخت و قوس دار با  ضخامت 1 میلی متر قابل استفاده در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی 
تولید سطل زباله 770 لیتری
سطل آشغال 770 لیتری با ورق گالوانیزه گرم  ضخامت 2 میلی متر با استفاده از جوش سرتاسری CO2 جهت آب بندی کامل مخزن جهت خروج شیرابه زباله  قابل تولید به صورت مکعب و محدب و همچنین قابلیت تولید با درب تخت و قوس دار با  ضخامت 1 میلی متر قابل استفاده در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی 
تولید سطل زباله 1100 لیتری
سطل آشغال 1100 لیتری با ورق گالوانیزه گرم  ضخامت 2  میلی متر با استفاده از جوش سرتاسری CO2 جهت آب بندی کامل مخزن جهت خروج شیرابه زباله  قابل تولید به صورت مکعب و محدب و همچنین قابلیت تولید با درب تخت و قوس دار با  ضخامت 1 میلی متر قابل استفاده در پارکها ، معابر شهری و عمومی ، کارگاه ها ، کارخانه ها ، فضاهای سبز شهری ، مراکز آموزشی ، مراکز بهداشتی درمانی 
سطل زباله 360 لیتری پلی اتیلن
سطل زباله 360 لیتری پلی اتیلن با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با قابلیت استفاده مخزن در ( مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و….) تولید شده است که دارای دو چرخ و متحرک بوده و جنس این مخزن از مواد پلی اتیلن سنگین می باشد . که در عین زیبایی از استحکام بالایی نیز برخوردار می باشد. این محصول در رنگ های متنوع قابل
سطل زباله 660 لیتری پلی اتیلن
سطل آشغال 660 لیتری پلی اتیلن با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله دارای چهار چرخ متحرک و مقام جهت جا به جای راحت مخزن مورد استفاده در ( مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. اصول طراحی سطل آشغال 660 لیتری پلی اتیلن به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط شهری با بیشترین سرعت و بهترین حالت
سطل زباله 770 لیتری پلی اتیلن
سطل آشغال 770 لیتری پلی اتیلن با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله دارای چهار چرخ متحرک و مقام جهت جا به جای راحت مخزن مورد استفاده در ( مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. اصول طراحی سطل آشغال 770 لیتری پلی اتیلن به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط شهری با بیشترین سرعت و بهترین حالت
سطل زباله 1100 لیتری پلی اتیلن
سطل آشغال 1100 لیتری پلی اتیلن با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله دارای چهار چرخ متحرک و مقام جهت جا به جای راحت مخزن مورد استفاده در ( مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و…. اصول طراحی سطل آشغال 1100 لیتری پلی اتیلن به گونه ای است که عملیات جمع آوری زباله و انتقال آن به خارج از محیط شهری با بیشترین سرعت و بهترین حالت
سطل زباله صنعتی 100 لیتری
سطل زباله صنعتی 100 لیتری با بدنه مستحکم و ظاهر زیبا با قابلیت استفاده مخزن در ( مجتمع های مسکونی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی ، مراکز درمانی بهداشتی و….) تولید شده است که دارای دو چرخ و متحرک بوده و جنس این مخزن از مواد پلی اتیلن خالص بوده و دارای درب بابزنی آسان بازشو  که از استحکام بالایی نیز برخوردار می باشد. این محصول در رنگ های متنوع و