sahandsanat
خانه » محصولات
 • سطل زباله 70 لیتری

  سطل زباله 70 لیتری دمپردار  با ابعاد 40x40x80 سانتی متر و وزن 4 کیلوگرم قابل تولید در رنگهای متنوع و زیبا  گزینه ای مناسب برای استفاده در اکثر فضاها می باشد .

  مخزن 70 لیتری بادبزنی قابل سفارش در رنگهای

  رنگ-بندی-محصولاتتماس با ما
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 770 لیتری درب بارانی با ابعاد 106x98x160 سانتی متر و وزن 103 کیلوگرم قابل استفاده در معابر شهری ، مجتمع های مسکونی ، سازمانها ، ارگانهای دولتی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز بهداشتی و درمانی و .....تماس با ما
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 1100 لیتری گالوانیزه با ابعاد 123x95x120 سانتی متر و وزن 95 کیلوگرم قابل استفاده در معابر شهری ، مجتمع های مسکونی ، سازمانها ، ارگانهای دولتی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز بهداشتی و درمانی و .....

  تماس با ما جهت خرید سطل زباله 1100 لیتری گالوانیزه
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 12 لیتری تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین و فشرده در ابعاد 27x20x30 سانتی متر و وزن 1.200 کیلوگرم قابل تولید در رنگهای متنوع و زیبا می باشد .

  سطل زباله 12 لیتری قابل سفارش در رنگهای

  رنگ-بندی-محصولات

  تماس با ما

  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 12 لیتری پدال دار تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین و فشرده در ابعاد 27x20x30 سانتی متر و وزن 2 کیلوگرم قابل تولید در رنگهای متنوع و زیبا می باشد.

  سطل زباله 12 لیتری قابل سفارش در رنگهای

  رنگ-بندی-سطل زباله 12 لیتری پدال دار

  تماس با ما - سطل زباله 12 لیتری پدال دار

  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 20 لیتری تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین و فشرده می باشد با ابعاد 35x30x40 سانتی متر و وزن 2.200 کیلوگرم قابل تولید در رنگهای متنوع و زیبا می باشد .

  سطل زباله 20 لیتری قابل سفارش در رنگهای

  رنگ-بندی-محصولات

  تماس با ما

  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 20 لیتری پدال دار تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین و فشرده با ابعاد 35x30x40 سانتی متر و وزن 3 کیلوگرم قابل تولید در رنگهای متنوع و زیبا می باشد.

  مخزن 20 لیتری پدالی قابل سفارش در رنگهای

  رنگ-بندی-سطل زباله 20 لیتری پدال دار

  تماس با ما جهت خرید سطل زباله 20 لیتری پدال دار

  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 40 لیتری تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین و فشرده می باشد با ابعاد 35x35x45 سانتی متر و وزن 3 کیلوگرم قابل تولید در رنگهای متنوع و زیبا می باشد.

  سطل زباله 40 لیتری قابل سفارش در رنگهای

  رنگ-بندی-محصولات

  تماس با ما

  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 40 لیتری پدال دار  با ابعاد 35x35x45 سانتی متر و وزن 4 کیلوگرم قابل تولید در رنگهای متنوع و زیبا با قابلیت استفاده در ادرات ، مراکز بهداشتی درمانی و ...

  مخزن زباله 40 لیتری قابل سفارش در رنگهای

  رنگ-بندی-سطل زباله 40 لیتری پدال دار

  تماس با ما جهت خرید سطل زباله 40 لیتری پدال دار

  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله دیواری 50 لیتری با ابعاد 42x30x74 سانتی متر و وزن 4 کیلوگرم گزینه ای مناسب برای استفاده در مجتمع های مسکونی ، ادارات ، معابر شهری و عمومی می باشد .

  سطل زباله دیواری  قابل سفارش در رنگهای

  رنگ-بندی-محصولات

  تماس با ما

  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله تک پایه 50 لیتری با ابعاد 42x30x130 سانتی متر و وزن 9 کیلوگرم  گزینه ای مناسب برای استفاده در  ادارات ، معابر شهری و فضاهای سبز می باشد .

  سطل زباله تک پایه  قابل سفارش در رنگهای

  رنگ-بندی-محصولات

  تماس با ما

  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله پاندولی 50 لیتری با ابعاد 42x30x130 سانتی متر و وزن 13 کیلوگرم گزینه ای مناسب برای استفاده در مجتمع های مسکونی ، ادارات ، معابر شهری و فضاهای سبز می باشد .

  سطل زباله پاندولی قابل سفارش در رنگهای

  رنگ-بندی-محصولات

  تماس با ما

  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله دوقلو 50 لیتری با ابعاد 84x60x130 سانتی متر و وزن 13 کیلوگرم  گزینه ای مناسب برای استفاده در مراکز اداری ، مراکز درمانی ، مراکز آموزشی و فضاهای سبز می باشد .

  سطل زباله دوقلو قابل سفارش در رنگهای

  رنگ-بندی-محصولات

  تماس با ما

  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 60 لیتری با ابعاد 40x40x61 سانتی متر و وزن 4 کیلوگرم قابل تولید در رنگهای متنوع و زیبا می باشد  که گزینه ای مناسب برای استفاده در اکثر فضاها می باشد.

  رنگبندی سطل زباله 60 لیتری

  رنگ-بندی-محصولاتتماس با ما
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 60 لیتری پدال دار  با ابعاد 40x40x61 سانتی متر و وزن 4.900 کیلوگرم قابل تولید در رنگهای متنوع و زیبا .  گزینه ای مناسب برای استفاده در اکثر فضاها می باشد .

  رنگبندی سطل زباله 60 لیتری

  رنگ-بندی-سطل زباله 60 لیتری پدال دارتماس با ما جهت خرید سطل زباله 60 لیتری پدال دار
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 100 لیتری با ابعاد 54x45x85 سانتی متر و وزن 8 کیلوگرم گزینه ای مناسب برای استفاده در مجتمع های مسکونی ، مراکز صنعتی ، مراکز بهداشتی و درمانی و ...

  رنگبندی سطل زباله 100 لیتری

  رنگ-بندی-محصولاتتماس با ما
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 100 لیتری دمپری با ابعاد 54x48x95 سانتی متر و وزن 8 کیلوگرم  قابل استفاده در  مراکز تولیدی ، صنعتی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز بهداشتی و درمانی

  سطل زباله 100 لیتری قابل سفارش در رنگهای

  رنگ-بندی-محصولاتتماس با ما
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 100 لیتری پدال دار با ابعاد 54x45x85 سانتی متر و وزن 9 کیلوگرم قابل استفاده در  مراکز تولیدی ، صنعتی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز بهداشتی و درمانی

  رنگبندی سطل زباله 100 لیتری

  رنگ-بندی-محصولاتتماس با ما
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 120 لیتری دمپردار با ابعاد 48x48x92 سانتی متر و وزن 5 کیلوگرم قابل تولید در رنگهای متنوع و زیبا گزینه ای مناسب برای استفاده در اکثر فضاها می باشد .

  رنگبندی سطل زباله 120 لیتری دمپردار

  رنگ-بندی-محصولاتتماس با ما
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 120 لیتری با ابعاد 54x48x95 سانتی متر و وزن 9 کیلوگرم قابل  استفاده در مراکز تولیدی ، صنعتی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز بهداشتی و درمانی و ...

  سطل زباله 120 لیتری قابل سفارش در رنگهای

  رنگ-بندی-محصولاتتماس با ما
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 120 لیتری دمپری با ابعاد 54x48x105 سانتی متر و وزن 9 کیلوگرم قابل استفاده در مراکز تولیدی ، صنعتی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز بهداشتی و درمانی و ....

  سطل زباله 120 لیتری قابل سفارش در رنگهای

  رنگ-بندی-محصولاتتماس با ما
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 120 لیتری پدال دار با ابعاد 54x45x95 سانتی متر و وزن 10 کیلوگرم قابل  استفاده در  مراکز صنعتی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز بهداشتی و درمانی و ....

  رنگبندی سطل زباله 120 لیتری پدالدار

  رنگ-بندی-سطل زباله 120 لیتری پدال دارتماس با ما جهت خرید سطل زباله 120 لیتری پدال دار
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 240 لیتری با ابعاد 72x58x105 سانتی متر و وزن 13 کیلوگرم قابل استفاده در مراکز تولیدی ، صنعتی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز بهداشتی و درمانی و ....

  سطل زباله 240 لیتری قابل سفارش در رنگهای

  رنگ-بندی- سطل زباله 240 لیتریتماس با ما جهت خرید سطل زباله 240 لیتری
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 240 لیتری با ابعاد 72x58x105 سانتی متر و وزن 14 کیلوگرم قابل استفاده در مراکز تولیدی ، صنعتی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز بهداشتی و درمانی و ....

  رنگبندی سطل زباله 240 لیتری

  رنگ-بندی-سطل زباله 240 لیتری پدال دارتماس با ما جهت خرید سطل زباله 240 لیتری پدال دار
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 360 لیتری با ابعاد 83x67x108 سانتی متر و وزن 23 کیلوگرم قابل استفاده در مراکز تولیدی ، صنعتی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز بهداشتی و درمانی و ....

  رنگبندی سطل زباله 360 لیتری

  رنگ-بندی-محصولاتتماس با ما
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 660 لیتری مکانیزه با ابعاد 121x80x120 سانتی متر و وزن 42 کیلوگرم قابل استفاده مراکز تولیدی ، صنعتی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز بهداشتی و ....

  رنگبندی سطل زباله 660 لیتری

  رنگ-بندی-محصولاتتماس با ما
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 770 لیتری مکانیزه با ابعاد 127x85x136 سانتی متر و وزن 46 کیلوگرم قابل استفاده در مراکز تولیدی ، صنعتی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز بهداشتی و درمانی و ......

  سطل زباله 770 لیتری قابل سفارش در رنگهای

  رنگ-بندی-محصولاتتماس با ما
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 1100 لیتری مکانیزه با ابعاد 123x103x130 سانتی متر و وزن 53 کیلوگرم قابل استفاده در مراکز تولیدی ، صنعتی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز بهداشتی و درمانی و ....

  رنگبندی سطل زباله 1100 لیتری

  رنگ-بندی-محصولاتتماس با ما
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 220 لیتری گالوانیزه تولید شده از ورق گالوانیزه گرم با ابعاد 53x51x100 سانتی متر و وزن 42 کیلوگرم قابل تولید با ورق 1.5 میل و 2 میل می باشدتماس با ما
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 240 لیتری گالوانیزه با ابعاد 53x51x90 سانتی متر و وزن 48 کیلوگرم قابل استفاده در سازمانها ، ارگانهای دولتی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز بهداشتی و درمانی و ....

  تماس با ما
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 660 لیتری گالوانیزه با ابعاد 112x73x110 سانتی متر و وزن 65 کیلوگرم قابل استفاده در معابر شهری ، سازمانها ، ارگانهای دولتی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز بهداشتی و درمانی و ...

  تماس با ما
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 660 لیتری گالوانیزه مکعب تولید شده از ورق گالوانیزه گرم در  با ابعاد 118x70x100 سانتی متر و وزن 65 کیلوگرم قابل تولید با ورق 1.5 میل و 2 میل می باشد.

  تماس با ما
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 770 لیتری گالوانیزه با ابعاد 112x73x120 سانتی متر و وزن 90 کیلوگرم قابل استفاده در معابر شهری ، مجتمع های مسکونی ، سازمانها ، ارگانهای دولتی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز بهداشتی و درمانی و ....

  تماس با ما
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 770 لیتری گالوانیزه مکعب با ابعاد 123x73x120 سانتی متر و وزن 90 کیلوگرم قابل استفاده در معابر شهری ، مجتمع های مسکونی ، سازمانها ، ارگانهای دولتی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز بهداشتی و درمانی و .....تماس با ما جهت خرید سطل زباله 770 لیتری مکعب
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 1100 لیتری گالوانیزه مکعب با ابعاد 120x95x120 سانتی متر و وزن 103 کیلوگرم قابل استفاده در معابر شهری ، مجتمع های مسکونی ، سازمانها ، ارگانهای دولتی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز بهداشتی و درمانی و .....تماس با ما جهت خرید سطل زباله 1100 لیتری
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله 1100 لیتری درب بارانی با ابعاد 118x98x160 سانتی متر و وزن 117 کیلوگرم قابل استفاده در معابر شهری ، مجتمع های مسکونی ، سازمانها ، ارگانهای دولتی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز بهداشتی و درمانی و .....تماس با سهند صنعت
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله گالوانیزه با درب فلزی 1100 لیتری گالوانیزه با ابعاد 118x90x130 سانتی متر و وزن 105 کیلوگرم قابل استفاده در معابر شهری ، سازمانها ، ارگانهای دولتی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز بهداشتی و درمانی و ......تماس با ما
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • سطل زباله فلزی با درب پلاستیکی 1100 لیتری گالوانیزه با ابعاد 118x90x130 سانتی متر و وزن 100 کیلوگرم قابل استفاده در معابر شهری ،  سازمانها ، ارگانهای دولتی ، مراکز اداری ، مراکز تجاری ، مراکز بهداشتی و درمانی و .....تماس با ما جهت خرید سطل زباله فلزی با درب پلاستیکی
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • پالت پلاستیکی صنعتی با ابعاد 120x100x14 سانتی متر و وزن 7 کیلوگرم تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین در رنگهای متنوع و زیبا با بهترین کیفیت و ارزانترین قیمت .

  پالت پلاستیکی صنعتی قابل سفارش در رنگهای

  رنگ-بندی-محصولاتتماس با ما
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • پالت پلاستیکی صنعتی با ابعاد 120x100x15.5 سانتی متر و وزن 9 کیلوگرم تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین در رنگهای متنوع و زیبا با بهترین کیفیت و ارزانترین قیمت .

  پالت پلاستیکی صنعتی قابل سفارش در رنگهای

  رنگ-بندی-محصولاتتماس با ما
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • پالت پلاستیکی صنعتی با ابعاد 120x80x15 سانتی متر و وزن 12 کیلوگرم تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین در رنگهای متنوع و زیبا با بهترین کیفیت و ارزانترین قیمت .

  پالت پلاستیکی صنعتی قابل سفارش در رنگهای

  رنگ-بندی-محصولاتتماس با ما
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • پالت پلاستیکی صنعتی با ابعاد 120x80x17 سانتی متر و وزن 14 کیلوگرم تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین در رنگهای متنوع و زیبا با بهترین کیفیت و ارزانترین قیمت .

  پالت پلاستیکی صنعتی قابل سفارش در رنگهای

  رنگ-بندی-محصولاتتماس با ما
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • پالت پلاستیکی صنعتی با ابعاد 120x100x15 سانتی متر و وزن 15 کیلوگرم تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین در رنگهای متنوع و زیبا با بهترین کیفیت و ارزانترین قیمت .

  پالت پلاستیکی صنعتی قابل سفارش در رنگهای

  رنگ-بندی-محصولاتتماس با ما
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • پالت پلاستیکی با ابعاد 120x100x15 سانتی متر و وزن 16 کیلوگرم تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین در رنگهای متنوع و زیبا با بهترین کیفیت و ارزانترین قیمت .

  پالت پلاستیکی صنعتی قابل سفارش در رنگهای

  رنگ-بندی-محصولاتتماس با ما
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
 • پالت پلاستیکی صنعتی با ابعاد 120x100x15 سانتی متر و وزن 18 کیلوگرم تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین در رنگهای متنوع و زیبا با بهترین کیفیت و ارزانترین قیمت .

  پالت پلاستیکی صنعتی قابل سفارش در رنگهای

  رنگ-بندی-محصولاتتماس با ما
  واحد فروش02144904976
  مدیر فروش09125610721
  واحد فروش02144904891
   
رفتن به بالا